Mitä?

Enfide auttaa ja valmentaa yrityksiä tietojärjestelmien hankinnassa ja käyttäjävaatimusten määrittelyssä. Myös IT-yrityksiä asiakkaan vaatimusten löytämisessä ja määrittelyssä.

Miksi?

Tietojärjestelmän tehtävänä on helpottaa käyttäjän työtä. Tämä korostaa käyttäjän näkökulman arvoa. Tavoitteena on taata tietojärjestelmän hyödyllisyys ja helppokäyttöisyys sekä vähentää hankinnan riskejä

Miten?

Enfide valmentaa määrittelemään vaatimukset toteutustavasta ja toimittajasta riippumattomasti. Tämä antaa edellytykset löytää yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan tietojärjestelmän ja IT-yrityksiä määrittelemään vaatimuksia asiakkaan käyttäjän näkökulmasta

Tietojärjestelmän hankinta on haastavaa sen sisältämien monien riskien vuoksi. Onnistuminen edellyttää tietoa sekä hankinnan valmistelun hyvää osaamista. Vaatimusmäärittely on edelleenkin se ostavan osapuolen tärkeä dokumentti.

Enfide auttaa hankinnan valmistelussa, opastaa ja kouluttaa hankinnan eri vaiheissa ja laatii kanssasi toimittajariippumattomat käyttäjävaatimukset, joiden avulla on helpompi kilpailuttaa toimittajat. Tämä takaa paremmat mahdollisuudet onnistua ja samalla säästämään kustannuksissa sekä auttaa sopivan järjestelmän tai toimittajan löytämisessä.

 

Ota yhteyttä!